UZMANĪBU, ATSĀKAM DARBĪBU!

16.06.2021 plkst. 06:30 Sporta klubs PANATTA atsāks savu darbību!

Ņemot vērā valstī noteiktos drošības pasākumus, būs noteikumi kuri mums visiem ir jāievēro!

Apmeklējot sporta klubu PANATTA tev būs nepieciešams viens no sekojošiem dokumentiem:
1. Covid negatīvs tests. Tests ir derīgs 48 stundas. Testa veikšana ir bezmaksas līdz š.g. 01. augustam. Administratoram Tev būs jāuzrāda izdrukāts tests vai jāparāda tas elektroniski + jāuzrāda savs personas apliecinošs dokuments.
2. Covid 19 pārslimojušie (ja esi pārslimojis pēdējās 180 dienas), administrācijā Tev būs jāuzrāda izdrukāts sertifikāts vai jāuzrāda elektronisks sertifikāts PDF formātā + jāuzrāda savs personas apliecinošs dokuments.
3. Ja esi vakcinēts (14 dienas pēc otrās vakcīnas Moderna, BioNTech Pfizer, 14 dienas pēc vakcīnas Johnson & Johnson, 21 dienu pēc pirmās vakcīnas Oxford AstraZeneca), administrācijā Tev būs jāuzrāda izdrukāts sertifikāts vai jāuzrāda elektroniski sertifikāts PDF formātā + jāuzrāda savs personas apliecinošs dokuments.

Tāpat ņem vērā, ka katrā apmeklējuma reizē tev būs nepieciešams:

  • Personīgā ģērbtuves skapīša piekaramā atslēga, ko vari iegādāties administrācijā EUR 6.99
  • Personīgais dvielis, ko treniņa laikā klāt uz trenažieriem, ja tev nav līdzi dvieļa, personalizējamu frotē dvieli vari iegādāties administrācijā EUR 5.00
  • Funkcionālajā, boksa un vingrošanas zālē tev būs nepieciešams personīgais vingrošanas paklājiņš arī to tu vari iegādāties administrācijā EUR 25.00.

Sportosim droši un ievērosim valstī noteiktos ierobežojumus, lai to būtu vieglāk ievērot noteikumus, visā klubā esam izvietojuši saistošos, informatīvos materiālus, tāpat pilnu info par noteiktajiem ierobežojumiem vari iegūt pie atbildīgajām personām administrācijā!

Būsim pacietīgi un saprotoši, laicīgi plānosim treniņus, visus neskaidros jautājumus noskaidrosim pirms treniņa, negācijas un aizspriedumus atstāsim aiz kluba durvīm!

 

Tiekamies treniņos!

Tavs sporta klubs PANATTA!

ВНИМАНИЕ!
16.06.2021 в 06:30 Спортивный клуб PANATTA возобновляет свою деятельность!
Принимая во внимание меры безопасности, установленные страной, будут правила, которым мы все должны следовать!
Поэтому при посещении спортивного клуба PANATTA вам понадобится один из следующих документов:
1. Covid-отрицательный тест. Тест действителен в течение 48 часов. До этого года тест бесплатный. 1 августа Администратор должен будет предъявить распечатанный тест или показать его в электронном виде + предъявить документ, удостоверяющий личность.
2. Пациентам с Covid 19 (если вы болели в течение последних 180 дней) вам необходимо будет предъявить распечатанную справку или предоставить электронную справку в формате PDF + предъявить документ, удостоверяющий личность, администрации.
3. Если вы прошли вакцинацию (14 дней после второй вакцины Moderna, BioNTech Pfizer, 14 дней после первой вакцины Johnson & Johnson, 21 день после первой вакцины Oxford AstraZeneca), вам необходимо будет предоставить распечатанный сертификат или PDF-файл. справка в электронном виде в администрацию + предъявить документ, удостоверяющий личность.

Также учтите, что при каждом посещении вам понадобятся:
` Персональный шкафчик для раздевалки, который можно купить в администрации за 6,99 евро.
` Персональное полотенце должно быть на тренажерах во время тренировки, если у вас нет полотенца с собой, вы можете купить именное махровое полотенце в администрации 5,00 евро.
` В функциональном, боксерском и тренажерном зале вам понадобится персональный спортивный коврик, который вы также можете купить в администрации за 25 евро.

Давайте заниматься спортом безопасно и соблюдать ограничения, установленные государством, чтобы было проще соблюдать правила, мы разместили обязательные, информационные материалы по всему клубу, а также полную информацию о установленных ограничениях можно получить у ответственных лиц в администрация!

Будем терпеливыми и понимающими, вовремя спланируем тренировки, выясним все неясные вопросы перед тренировкой, оставим отрицания и предубеждения за дверями клуба!

Увидимся на тренировке!
Ваш спортивный клуб ПАНАТТА!